Olasz szóbeli gyakorlatok - Érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak
Olasz szóbeli gyakorlatok - Érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak
Kiadás éve: 2016
ISBN: 9789631979442
Kiadó: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET
Oldalszám: 188
3 150 Ft
2 835 Ft
10 %
db
 
Kosárban: db
Tartalmi ismertető
Kiadványunk olyan gyakorlókönyv, amely elsősorban a középszintű olasz érettségi vizsga szóbeli részére való felkészüléshez / felkészítéshez kíván segítséget nyújtani. a könyvben található gyakorlófeladatok megfelelnek a 2015-ben egységesített* (2017. január 1-től hatályos) középszintű idegen nyelvi szóbeli érettségi követelményeinek és feladattípusainak.
a könyv a tíz érettségi témakörre épül. a tematikus fejezetekben az adott témához tartozó kérdések és mintaválaszok,
szituációk és önálló témakifejtési feladatok találhatók. a szituációkhoz és az önálló témakifejtési feladatokhoz mintamegoldásokat
is adunk. valamennyi fejezetet tematikus szószedet zárja.
A társalgási feladat kérdései – újszerű megoldásként –, további alkérdésekre bomlanak, és a tanuló igénye szerint vá-
logathat a változatos szókincset felvonultató mintaválaszok között.
A szituációk próbára teszik a tanulók problémamegoldó képességét, kezdeményező és interakciós készségét. az érdeklődési
körüknek és életkoruknak megfelelő helyzetekben kell döntéseket hozniuk, információt szerezniük, meggyőzni-
ük valakit, tanácsot adniuk, javaslatot tenniük. a diáktárs vagy tanár által alakított beszélgetőpartnernek szóló információk
szintén szerepelnek a könyvben.
Az önálló témakifejtési feladatok képi stimulussal segítik a vizsgázót abban, hogy önállóan tudjon megnyilvánulni egy
adott témával kapcsolatban. a megadott irányító szempontok segítséget nyújtanak a gondolatok egybefüggő, szabatos
kifejtéséhez, és a személyes élmények, tapasztalatok, gondolatok megfogalmazása felé vezetik a tanulót.
Ezt a feladatgyűjteményt jó szívvel ajánljuk más szóbeli nyelvvizsgákra való felkészüléshez is, mert az érettségi vizsga
és a nyelvvizsgák feladattípusai számos esetben megegyeznek, vagy nagyon hasonlítanak, valamint ugyanazokat a
részkészségeket mérik, ellenőrzik. Mivel a különböző nyelvvizsgák között eltérések is vannak, fontos, hogy a tanuló tájékozódjon arról a vizsgatípusról, amelyre jelentkezik.