Francia szóbeli gyakorlatok - Érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak
Francia szóbeli gyakorlatok - Érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak
Kiadás éve: 2016
ISBN: 9789631979435
Kiadó: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET
Oldalszám: 186
3 150 Ft
2 835 Ft
10 %
db
 
Kosárban: db
Tartalmi ismertető
Kiadványunk olyan gyakorlókönyv, amely elsősorban a középszintű francia érettségi vizsga szóbeli részére való
felkészüléshez / felkészítéshez kíván segítséget nyújtani.
A könyvben található gyakorlófeladatok megfelelnek a 2015-ben egységesített* (2017. január 1-től hatályos)
középszintű idegen nyelvi szóbeli érettségi követelményeinek és feladattípusainak.
A könyv a tíz érettségi témakörre épül. A tematikus fejezetekben az adott témához tartozó kérdések és mintaválaszok,
szituációk és önálló témakifejtési feladatok találhatók. A szituációkhoz és az önálló témakifejtési feladatokhoz
mintamegoldásokat is adunk. Valamennyi fejezetet tematikus szószedet zárja, amely a mintamegoldásokban felvonultatott
szókincsen túl számos B1-B2 szinten szükséges szót és kifejezést is tartalmaz.
A társalgási feladat kérdései – segítségképpen – további alkérdésekre bomlanak, és a tanuló igénye szerint
válogathat a változatos szókincset felvonultató mintaválaszok között, és amelyek segítségével önálló, személyre
szabott válaszokat alkothat.
A szituációk próbára teszik a tanulók problémamegoldó képességét, kezdeményező és interakciós készségét.
Az érdeklődési körüknek és életkoruknak megfelelő helyzetekben kell döntéseket hozniuk, infotmációt szerezniük,
meggyőzniük valakit, tanácsot adniuk, javaslatot tenniük. A diáktárs vagy tanár által alakított beszélgetőpartnernek
szóló információk szintén szerepelnek a könyvben.
Az önálló témakifejtési feladatok képi stimulussal segítik a vizsgázót abban, hogy önállóan meg tudjon nyilvánulni
egy adott témával kapcsolatban. A megadott irányító szempontok segítséget nyújtanak a gondolatok egybefüggő,
szabatos kifejtéséhez, és a személyes élmények, tapasztalatok, gondolatok megfogalmazása felé vezetik a tanulót.
Ezt a feladatgyűjteményt jó szívvel ajánljuk más szóbeli nyelvvizsgákra való felkészüléshez is, mert az érettségi vizsga
és a nyelvvizsgák feladattípusai számos esetben megegyeznek vagy nagyon hasonlítanak, valamint ugyanazokat
a részkészségeket mérik, ellenőrzik. Mivel a különböző nyelvvizsgák között eltérések is vannak, fontos, hogy a tanuló
tájékozódjon arról a vizsgatípusról, amelyre jelentkezik.