Le Nouvel Allons-y 2. - Francia nyelvkönyv középhaladóknak MP3 - melléklettel
Le Nouvel Allons-y 2. - Francia nyelvkönyv középhaladóknak MP3 - melléklettel
Kiadás éve: 2013
ISBN: 9789639357938
Kiadó: Lexika
Oldalszám: 240
3 850 Ft
3 465 Ft
10 %
db
 
Kosárban: db
Tartalmi ismertető
A Le nouvel Allons-y kurzuskönyv-sorozat 2. része haladó szintű munkatankönyv, amely elsősorban a középiskolás korosztály számára készült, de tematikájában igazodik a felnőttek igényeihez is. Felépítése az önálló tanulást is lehetővé teszi.

Kinek szól a könyv?
A Le nouvel Allons-y 2 elsősorban a középiskolás korú nyelvtanulók számára készült, akik részt vettek már kb. 100-120 óra francia nyelvoktatásban, s így rendelkeznek A2-es szintű nyelvtudással. A témakörök, a szövegek és a feladatok elsősorban e korosztály ismereteinek és érdeklődési körének felelnek meg.
Könyvünk emellett kiválóan használható kurzuskönyvként a felsőoktatásban, nyelviskolában vagy otthon folytatott nyelvtanuláshoz is, tartalmának összeállítása során ugyanis figyelembe vettük a felnőtt nyelvtanulók igényeit is.

Melyek a könyv céljai?
A könyv tankönyv és munkafüzet egyben. Felépítése, koncepciója és tartalma a Le nouvel Allons-y sorozat első kötetéhez hasonló, arra építve viszi tovább az elsajátítandó tananyagot. Összesen újabb mintegy 120-150 óra tanulásra ad lehetőséget, és lehetővé teszi a B1-es szintű (azaz: küszöbszintű, niveau seuil, niveau intermédiaire faible) nyelvtudás megszerzését.
Az Allons-y 2 alapvető célkitűzése, hogy a gyakorlati életben is használható, piacképes nyelvtudást biztosítson. Könyvünk ennek érdekében a kerettantervnek megfelelően, fokozatosan és kiegyensúlyozottan fejleszti mind a négy nyelvi alapkészséget (olvasott és hallott szövegértés, írásbeli és szóbeli kifejezőkészség), és stabil nyelvtani és átfogó lexikai tudást biztosít.

Hogyan épül fel a könyv?
A Le nouvel Allons-y 2 14 fejezetből (unité) áll, melyek mindegyike egy-egy témakört dolgoz fel. Minden második fejezet után egy ismétlőlecke (révision) következik, a kötetet pedig egy általános ismétlőfejezet és egy próbaérettségi-feladatsor zárja.

Valamennyi fejezetben öt lecke (leçon) található, melyeket kiegészítő feladatsor (exercises supplémentaires) és francia-magyar szószedet (vocabulaire) egészít ki. Megmaradt a sorozat első kötetében bevált moduljelleg: az egyes leckék célzottan mindig két-két "egymással összefüggő" alapkészség fejlesztésére összpontosítanak, úgyhogy minden fejezet a maga egészében valamennyi készség fejlesztéséről gondoskodik.

1. lecke (Préparez-vous): mikropárbeszédek az ún. szociokulturális kompetencia, vagyis azon képesség fejlesztésére, hogy a témakörhöz kötődő mindennapi beszédhelyzetekben megfelelő módon tudjunk megnyilvánulni. A lecke emellett bevezet a témakör jellemző szókincsébe és a hozzá kapcsolódó nyelvtani ismeretekbe is, mégpedig szóbeli témakifejtés, kérdések és képleírás, valamint lexikai gyakorlatok segítségével.

2. lecke (Informez-vous): olvasott és hallott szövegértés fejlesztése a témakörhöz kapcsolódó szövegértési feladatok segítségével; emellett: kiegészítő lexikai feladatok és az új nyelvtani anyag bevezetése.

3. lecke (Exercez-vous): a nyelvi kompetencia fejlesztése nyelvtani gyakorlatokkal; a leckében a magyar nyelvű szabálymagyarázatokat egy vagy több feladat követi, melyek lehetnek szóban vagy írásban megoldható ún. drillező, valamint hagyományos írásbeli nyelvtani feladatok ("egészítse ki...!", "alakítsa át...!" stb).

4. lecke (Écoutez et parlez): a szóbeli kommunikáció, azaz a hallott szövegértés és a beszédkészség fejlesztése; ennek kapcsán: a tanult nyelvtani és lexikai anyag alkalmazása szituációs feladatok és tartalmi összefoglalás segítségével.

5. lecke (Lisez et écrivez): olvasott szövegértés és írásbeli kommunikáció fejlesztése a fejezetben tanult nyelvtani szerkezetek és szókincs alkalmazásával; az itt szereplő feladattípusok: szövegkohéziós és szövegszerkesztési feladatok (pl. bekezdések helyes sorrendbe tétele, névmások használata a szóismétlés elkerülésére, egyszerű mondatok helyett összetett mondatok írása), irányított fogalmazás és levélírási feladatok: az adott témákhoz illő baráti levél vagy egyszerűbb hivatalos levél írása (információkérés, jelentkezés).